Zendingsreizen

ANBI

anbiStichting Zendingsreizen.nl is door de belastingdienst erkend als “Algemeen Nut Beogende Instelling”. Hierdoor zijn uw giften aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Een ANBI erkende stichting heeft de verplichting de volgende gegevens via de site te publiceren.

De Naam

Stichting Zendingsreizen.nl

RSIN Fiscaal Nr. ANBI 817327411

KvK Veendam: 02096245

IBAN: NL16 INGB 0002864530

Adres

Frieselaan 9

9501BL Stadskanaal

Tel: 06 54625085

e-mail: info@zendingsreizen.nl

Doelstelling

Stichting Zendingsreizen.nl motiveert mensen die willen gaan om te geven. Zij doet dit met name door reizen met zo’n doel onder de aandacht te brengen.

Beleidsplan

Stichting Zendingsreizen.nl stimuleert en assisteert het bekend maken en organiseren van reizen met een Missie. Dit zijn reizen waarbij dienstbaarheid in enige vorm aan de medemensen en belangeloos centraal staan. Hiertoe onderhoud de stichting een website met daarop informatie over soortgelijke reizen van soortgelijke stichtingen en organisaties. Op deze site worden tevens adviezen gegeven hoe men een dergelijk reis kan ondernemen en waar men rekening mee dient te houden. Deze zelfde informatie wordt gegeven via presentaties en in contacten met geïnteresseerden. De stichting dient organisaties en adviseert op het gebeid van reisorganisatie. Tevens combineert en promoot zij dienstverlening op het gebied van reizen met een missie van de gezamenlijke aanbieders van zulke activiteiten.

De inkomsten van de stichting bestaan uit donaties van individuen die deze belangeloos beschikbaar stellen. De stichting houdt via journaal een boekhouding bij van de inkomsten en uitgaven. Alle activiteiten van de stichting worden momenteel door vrijwilligers gedaan. Er zijn geen constante financieële verplichtingen anders dan de officiele en juridische registraties. De stichting mag tot op heden gratis gebruik maken van de kantoorfaciliteit waardoor ook deze last niet als kostenpost voor de stichting komt.

Bestuur

Dhr. Jaco van der Sterre | Voorzitter – Jaco is sinds 1995 actief in de branche, reist gemiddeld vijf keer per jaar naar diverse werkgebieden.

Mevr. Heidy van der Sterre | Penningmeester – Ervaringsdeskundig reiziger.

Dhr. Chris Drenth | Secretaris – Ervaringsdeskundig reiziger en evangelist

Dhr. Bouke Hageman | Vrijwilliger – Onderzoekt mogelijkheden voor projectfinanciering.

Beloningsbeleid

Geen van de bestuurders is bezoldigd. Diensten door derden worden op basis van vrijwilligheid verricht.

Uitgeoefende activiteiten

  • Beheer website en ontwikkelen nieuwe internettoepassingen voor promotioneel doel.
  • Informatie verzamelen over reisopties en – organisaties
  • Assisteren bij voorbereiden en organiseren van reizen met een missie

Financiële verslaglegging 2013 – 2015

Financieel jaarverslag 2015 inclusief balans, resultatenrekening en toelichting*

Financieel jaarverslag 2014 inclusief balans, resultatenrekening en toelichting*

Financieel jaarverslag 2013 inclusief balans, resultatenrekening en toelichting*

ONZE NIEUWE SITE:

WWW.HANDS-TO-HELP.NL